Nederlands   |   Engels

Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag
Nederland

Meewerkstage Data Science

Vacaturedetails

Werkgebied

Den Haag

Contract

Opleidingsniveau

Salaris

Branches

Opties

Solliciteren
Printen
Share |

Momenteel zijn wij op zoek naar:

Meewerkstage Data Science

Van17-10-2019 LocatieDen Haag Urenn.v.t. Opleidingn.v.t.

Meewerkstage CPB Data Science

Begin jij binnenkort aan je master econometrie, data science (of vergelijkbare studierichting) of ben je daar bijna mee klaar? Heb je interesse om een belangrijke bijdrage te leveren aan vernieuwend en beleidsrelevant onderzoek bij hét economisch onderzoeksinstituut van Nederland? Dan is dit een interessante stage voor je.

 

Waar zijn we naar op zoek?

 • Je bent een WO-master student
 • Je hebt aantoonbare ervaring met het uitvoeren van analyses op grote databestanden
 • Je hebt goede programmeervaardigheden in R of Python
 • Je bent voor een periode van ten minste drie maanden beschikbaar (werktijden, de startdatum en stageperiode gaan in overleg). Onze voorkeur gaat uit naar een beschikbaarheid van minimaal 16 uur per week.

 

Om wat voor onderzoek gaat het?

Het Data Science Team van het CPB is op zoek naar een student data science, econometrie of vergelijkbare studierichting om een van de volgende projecten uit te voeren:

 1. Voorspellen van het BBP in Nederland of de wereldhandel op basis van vooruitkijkende tekstindicatoren.
  Met dit project willen wij nagaan of het toevoegen van tekstuele bronnen aan onze huidige dataset de korte termijn voorspellingen van het BBP of de wereldhandel kunnen verbeteren. 

 

 1. Voorspellen van BBP in Nederland of wereldhandel met statische en dynamische factor modellen.
  Het project gaat over het voorspellen van het Nederlandse BBP of de wereldhandel op basis van alle relevante macro-economische indicatoren. Binnen het project worden factor modellen gebruikt om het aantal dimensies te verlagen. De stagiair schat in samenwerking met het data science team static en dynamic factor modellen en vergelijkt de prestaties van deze modellen met de huidige methode die het CPB gebruikt en eventueel nieuwe data science methoden zoals bijvoorbeeld random forests of support vector machines.

 

 1. Statistische technieken voor tekstanalyses van wetenschappelijk onderzoek.
  We hebben toegang tot bijna twee miljoen abstracts via de RePEc database. De stagiair zal met text analysis de breedte van het onderzoek van individuele auteurs inzichtelijk maken. Met het onderzoek willen we vragen beantwoorden of de mate van specialisatie toeneemt over tijd en of ‘specialisten’ in de ‘hogere’ journals publiceren.

 

Wat bieden we je?

 • Een stage bij hét economisch onderzoeksinstituut van Nederland. Deze meewerkstage biedt je volop kansen je verder te verdiepen en een relevant netwerk en nieuwe ervaringen op te doen.
 • Een stagevergoeding van 616 euro per maand, op basis van een 36-urige werkweek.
 • Als je geen ov-jaarkaart hebt, ontvang je een volledige vergoeding van je OV reiskosten woon-werkverkeer.

Solliciteren?
Als sollicitatie ontvangen we graag een motivatiebrief, je cv, cijferlijsten van je bachelor en je bachelor scriptie (of ander recent paper). Heb je vragen? Neem contact op met Mark Kattenberg (m.a.c.kattenberg@cpb.nl). Solliciteren kan tot en met 15 november.

 

 

 

Internship CPB Data Science

Will you soon be starting your Master’s in econometrics, data science or a similar study, or are you almost done with that? Are you interested in making an important contribution to innovative and policy-relevant research at the economic research institute of the Netherlands? Then look no further.

 

What are we looking for?

 • You are currently a Master’s student
 • You have a demonstrable experience with analyzing large datasets
 • You have excellent programming skills in R or Python
 • You are available for a period of at least three months (working hours, the start date and the length of the internship are set in mutual consultation). We prefer an availability of at least 16 hours per week.

What is the research about?

The Data Science Team is looking for a student data science, econometrics or a relevant other field to carry out one of the following projects:

 

 1. Forecasting Dutch GDP or world trade with static and dynamic factor models.
  The project is about forecasting Dutch GDP or world trade on the basis of all the relevant macro-economic indicators. The focus of this project is to use static and dynamic factor models to decrease the dimensionality of the data. The internship will involve estimating factor models, and assessing their performance in comparison with the existing methods used at CPB, potentially including a comparison with data science techniques such as random forests and support vector machines.

 2. Forecasting Dutch GDP or world trade with leading text indicators.
   In this project we aim to investigate whether adding textual sources to our current data set can improve the short-term forecasts for Dutch GDP or world trade.

 3. Analyzing the degree of research specialization of individual institutes and/or researchers.
  We have access to about 2 mln. abstracts from the RePEc database. The internship will involve using text analysis to estimate the breadth of research or, conversely, the amount of specialization of individual researchers. On the basis of this analysis, various questions can be studied. For instance, did specialization increase in recent years? Or, do ‘specialists’ tend to publish in higher-ranked journals?

What can we offer?

 • An internship at the economic research institute of the Netherlands. This internship offers you plenty of opportunities to delve deeper and gain a relevant network and new experiences.
 • An internship allowance of 616 euros per month, based on a 36-hour working week.
 • If you do not have an annual public transport card, you will receive a full reimbursement of your public transport travel expenses.

Apply?
As a job application we would like to receive a motivation letter, your CV, grade lists from your bachelor and your bachelor thesis (or other recent paper). Do you have any questions? Please contact Mark Kattenberg (m.a.c.kattenberg@cpb.nl). You can apply until 15 November.

 

 

   
Vacature delen    
16-10-2017 Den Haag Fulltime n.v.t.